Important Musical Instruments and their Exponents

“Art and Culture” is one of the most important topics asked in the General Studies and General Knowledge” Section of many competitive exams like UPSC CSE, State PCS, CDS, NDA, FSSAI, SSC, and Others. we are providing students important topics that are the favourite to most of the examiners while framing questions. “Important Musical Instruments and their Exponents” is a part of this series and in this post, we are providing students with comprehensive notes on this topic. Sources of our notes are different government portals like “cultural India“, “Incredible India“, “Ministry of Culture” for the latest updates and many competitive books like NIOS, IGNOU, NCERT, the National Museum site for pictures and Wikipedia for static parts.

Musical instruments and related Exponents

SitarPt. Ravi Shankar, Nikhil Banerjee, Ustad Vilayat Khan, Shujaat Khan, Jaya Biswas, Debu Chaudhuri, Nishaat Khan, Bande Hasan, Shahid Parvez, Uma Shankar Mishra, Buddhaditya Mukherjee, Anushka Shankar
TablaUstad Shafat, Ahmed Khan, Swapan Chaudhuri, Zakir Hussain, Latif Khan, Allah Rakha, Gudai Maharaj, Kishan Maharaj, Faiyaz Khan, Sukhbinder Singh
FlutePannalal Ghosh, Hari Prasad Chaurasia, Raghunath Seth, B Kunjumani, Rajendra Prasanna, Rajendra Kulkarni, Prakash Saxena
SarodUstad Amjad Ali Khan, Ustad Ali Akbar Khan, Ustad Alauddin Khan, Hafiz Ali Khan, Zarin Daruwala, Mukesh Sharma, Vasant Rai, Biswajit Roy Chaudhury, Sharan Rani
ShehnaiUstad Bismillah Khan, Daya Shankar Jagannath, Hari Singh, Shailesh Bhagwat, Ali Ahmad Hussain Khan
ViolinDr Smt N Rajan, Vishnu Gobind Jog, L Subramaniam, Sangitha Rajan, Kunakudi Vaidyanathan, Sisirkana Dhar Choudhury, Lalgudi Jayaraman, R P Shastri, Suryadev Pawar, Govind Swami Pillai, T N Krishnan

VeenaS Balachandran, Badruddin Dagar, Kalyan Krishna Bhagavatar, B Doraiswami Iyengar Gopal Krishna, Asad Ali Khan
SantoorPt Shiv Kumar Sharma, Tarun Bhattacharya, Bhajan Sopori
PakhawajUstad Rehman Khan, Gopal Das, Chhatrapati Singh, Ramakant Pathak, Arun Saiwal

Rudra VeenaUstad Sadiq Ali Khan, Zia Moinuddin Dagar, Asad Ali Khan
MridangThakur Bhikam Singh, Palghat Raju, T K Murthy, U K Sivaram, K R Mani
SarangiUstad Bendu Khan, Pt Ramnarayanji, Aruna Kale, Santosh Mishra, Indralal, Ashiq Ali Khan

NadaswaramSheikh Chinna Maulana, Rajaratna Pillai, Niru Swami Pillai, N Krishnan
SymphonyZubin Mehta
GuitarVishwa Mohan Bhatt, Jatin Mazumdar, Brij Bhushan Kabra, Sri Krishna Nalin, Keshav Jalegaonkar

MandolinU Srinivas, Khagen Dey, Snehashish Mazumdar
Vichitra VeenaAhmed Raza Khan, Abdul Aziz Khan
PianoV Balsara

GhatamT H Viyanakaram
HarmoniumJnan Prakash Ghosh, Shri Purushottam Walawalkar, Appa Jalgaonkar
Jal TarangHimanshu Biswas, Jagdish Mohan, Ghasiram Nirmal, Ram Swaroop Prabhakar

SurbaharImrat Khan, Anapurna Devi
IsrajAlauddin Khan
Mohan VeenaPt Vishwa Mohan Bhatt

1 thought on “Important Musical Instruments and their Exponents”

Leave a Comment